1A/S
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 prac.te.lab-1/3 PS 7
zaj.prak.-2/3 SW W3d
  WF-3/3 PK SG3    
1 8:00- 8:45 prac.te.lab-1/3 PS 7
zaj.prak.-2/3 SW W3d
  zaj. z wych. Rj 118 WF-3/3 PK SG1 j.angielski-3/3 Lu 4
2 8:50- 9:35 prac.te.lab-1/3 PS 7
zaj.prak.-2/3 SW W3d
j.niemiecki-1/3 #PE1 3
WF-3/3 PK SG2
matematyka Rj 118 historia OW 233 e_dla_bezp Tm 120
3 9:40-10:25 prac.te.lab-1/3 PS 7
zaj.prak.-2/3 SW W3d
religia Fr 224 plastyka SL 114 j.polski 122 podst tech.l-1/3 Łj 113
Tnik-2/3 Rt 227
4 10:35-11:20 prac.te.lab-1/3 PS 7
zaj.prak.-2/3 SW W3d
r_matematyka Rj 118 historia OW 233 j.polski 122 podst tech.l-1/3 Łj 11
j.niemiecki-2/3 TR 116
5 11:25-12:10 zaj.prak.-2/3 SW W3d matematyka Rj 118 org prac lab-1/3 Kc W3b-2
informatyka-3/3 Mm 231
org prac lab-1/3 Kc 113
j.angielski-3/3 Lu 11
chemia Tm 120
6 12:15-13:00 zaj.prak.-2/3 SW W3d fizyka NO 124 WF-1/3 #Ł1 SG1
j.niemiecki-2/3 TR 227
informatyka-1/3 #Mm1 231
PSp-2/3 Go W1a
religia Fr 224
7 13:05-13:50 WF-1/3 #Ł1 SG2
zaj.prak.-2/3 SW W3d
podst tech.l-1/3 Łj 2
PKM-2/3 DZ 11
j.angielski-1/3 #Pt1 234
PKM-2/3 DZ 11
  geografia 116
8 13:55-14:40 WF-1/3 #Ł1 SG2 j.angielski-1/3 #Pt1 234
PKM-2/3 DZ 11
j.niemiecki-1/3 #PE1 234
PKM-2/3 DZ 11
  j.polski 122
9 14:45-15:30   geografia 4     org prac lab-1/3 Kc 3
PTW-2/3 Ga W1a
Obowiązuje od: 22 lutego 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-22
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum